Vijftig veiligheidspartners werken netcentrisch met LCMS

woensdag, maart 30, 2022

Maart 2019

In 2012 werd de implementatie van netcentrisch werken bij de veiligheidsregio’s afgerond. Hiermee werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om de informatievoorziening van betrokken crisisteams te verbeteren. Ter ondersteuning van het netcentrisch werken werd ook het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) in gebruik genomen. Anno 2019 is een nieuwe mijlpaal bereikt: het geneeskundige netwerk in Utrecht is de 50e netwerkpartner die netcentrisch samenwerkt met LCMS.

Van 25 veiligheidsregio’s naar 50 netwerkpartners
Informatievoorziening in het kader van veiligheid en continuïteit is geen uitdaging van de veiligheidsregio’s alleen. Sinds de implementatie bij de veiligheidsregio’s is er ook uit andere sectoren belangstelling voor netcentrisch werken. Op dit moment wisselen alle veiligheidsregio’s en een groot deel van de waterschappen en geneeskundige netwerken informatie uit volgens het netcentrische gedachtegoed. Ook Rijkspartners als NCC, LOCC en Rijkswaterstaat passen de werkwijze toe. Doordat dit netwerk het informatiemanagementproces gelijksoortig heeft ingericht, vergemakkelijkt dit de onderlinge samenwerking. LCMS ondersteunt hierbij als platform om tekstuele en geografische informatie te delen.

GHOR Utrecht: ‘’Geïnformeerd is gepositioneerd’’
In het Prinses Maxima Centrum in Utrecht kreeg het geneeskundige netwerk in Utrecht een speciale verwelkomingstaart aangeboden, ter gelegenheid van zijn toetreding als 50e netwerkpartner. Robert Jan Schouwerwou, hoofd Organisatie-onderdeel GHOR van Veiligheidsregio Utrecht, vertelt: ‘’Geïnformeerd is gepositioneerd. Door netcentrisch te werken komen partijen die een verantwoordelijkheid hebben in positie om hun taken goed uit te voeren.’’