Van LCMS naar Landelijke Voorziening Crisisbeheersing

woensdag, maart 30, 2022

30 september 2021

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard. Hiermee wordt een brede groep crisispartners aangemoedigd om netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken ten behoeve van een effectieve crisisbeheersing. Netcentrisch samenwerken houdt in dat organisaties gezamenlijk een actueel beeld van de situatie vormgeven en onderhouden, en op basis daarvan besluiten nemen over crisisbeheersing.

De laatste jaren krijgen we vaker te maken met complexe crises. Je kunt hierbij denken aan de coronacrisis, maar ook aan langdurige droogte of een cyberaanval op vitale systemen. De aanpak hiervan vraagt om een steeds intensievere en bredere samenwerking tussen crisispartners. Door netcentrisch samen te werken kunnen alle partijen onderling gestructureerd informatie met elkaar uitwisselen om zo tot een gedeeld beeld van de situatie te komen. Dit is essentieel voor een optimale crisisbeheersing. Het netcentrisch werken wordt ondersteund door één gezamenlijk ICT-systeem: het LCMS. De afgelopen anderhalf jaar heeft het LCMS zijn toegevoegde waarde bewezen aan een effectieve crisisbeheersing, zowel bij de bestrijding van de coronacrisis als bij de watersnood in Limburg.

Breed gedragen voorziening

Inmiddels werken ruim 70 organisaties uit verschillende sectoren netcentrisch samen met behulp van het LCMS. Het aantal deelnemende crisispartners neemt nog steeds toe. Het LCMS is daarmee een breed gedragen voorziening, waarvoor de veiligheidsregio's en andere deelnemende crisispartners gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Het beheer van het systeem en de netcentrische werkwijze zijn belegd bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

IJle Stelstra, algemeen directeur IFV: "De verklaring van LCMS tot landelijke voorziening markeert een belangrijke stap in Nederland op weg naar een volwassen, robuuste en breed gedragen crisisinformatievoorziening en is een erkenning van het resultaat van de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partners."

Bekijk hier de link naar de kamerbrief

Bekijk hier de ervaringen van huidige gebruikers van het LCMS

Meer informatie

Programmamanager netcentrisch werken bij het IFV is Patrick Jansen. Voor vragen over het programma, neemt contact op via netcentrischwerken@ifv.nl of 026 355 2447.