Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing

maandag, juli 6, 2015

Het referentiekader beschrijft hoe informatiegestuurd kan worden opgetreden in crisisorganisaties. Welke zaken moeten er worden georganiseerd? Hoe ziet de praktijk eruit?

Informatiegestuurde werkwijze bij grootschalig optreden

De informatievoorziening tijdens rampen en crises is één van de onderwerpen die bij vele evaluaties van incidenten terugkomt als een onderwerp dat verbetering behoeft. Met het oog hierop hebben de veiligheidsregio's en het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) een informatiegestuurde werkwijze bij grootschalig optreden ingevoerd: Netcentrisch Werken. Het nieuwe Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing 2015 beschrijft deze werkwijze, zowel op het niveau van de onderliggende principes als op praktisch uitvoerend niveau.

Netwerk, regiegroep en Veiligheidsberaad

Dit referentiekader is tot stand gekomen door een samenwerking tussen alle veiligheidsregio's en de landelijke crisiscentra NCC en LOCC. Binnen het programma Netcentrisch Werken worden de werkwijze en de ondersteunende techniek beheerd, doorontwikkeld en uitgewerkt. In een vastgestelde bottom-up-structuur van werkgroepen, netwerken, regiegroep, directeurenoverleg en Veiligheidsberaad vindt besluitvorming plaats, ondersteund door het IFV.

Netcentrische Crisisbeheersing

Zie pdf Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing