Rapportage De staat van netcentrisch werken 2018 gepubliceerd

woensdag, maart 30, 2022

​16 juli 2019

Sinds 2013 wordt, in opdracht van het IFV, jaarlijks onderzoek gedaan naar de gesteldheid van netcentrische crisisbeheersing in Nederland. De resultaten van dit onderzoek worden ieder jaar verwerkt in de rapportage De staat van netcentrisch werken. In de editie van 2018 is de kwaliteit van de dienstverlening door het programma netcentrisch werken en de dienst LCMS nadrukkelijker geëvalueerd dan bij eerder uitgevoerde onderzoeken naar de staat van netcentrisch werken.

Aanpak

Het landelijke beeld dat in het rapport wordt aangereikt, is gebaseerd op de werkbezoeken die van april 2018 tot en met januari 2019 zijn gebracht aan veiligheidsregio’s, GHOR-regio’s, waterschappen, NCC, LOCC en Rijkswaterstaat. Deze organisaties werkten per 1 januari netcentrisch met het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Een conceptrapportage is getoetst tijdens een themadag met vertegenwoordigers van de bezochte organisaties.

Bevindingen

Onderstaande ontwikkelingen omtrent netcentrisch werken zijn door het hele land bij netcentrisch werkende organisaties waargenomen:

  • Informatiemanagement wordt in veel organisaties die al langer netcentrisch werken als vanzelfsprekendheid ervaren en steeds meer organisaties ervaren de positieve effecten van de netcentrische werkwijze in de praktijk;
  • Verbreding van de toepassing van informatiemanagement door het onderhouden van actuele risicobeelden;
  • Verbreding van de netcentrische samenwerking met steeds meer partners;
  • LCMS wordt beschouwd als een prima, betrouwbaar en stabiel instrument om snel en breed netcentrisch informatie met elkaar te delen. Tegelijkertijd vinden bezochte organisaties het belangrijk om de aanbevelingen van ICT-onderzoeksbureau Xebia te implementeren om de toekomstvastheid van LCMS te waarborgen.

Daarnaast worden er in de rapportage verschillende thema’s voor doorontwikkeling benoemd. Deze zijn verwerkt in het Jaarplan 2019 van het programma netcentrisch werken.

Download de eindrapportage

Eindrapportage ‘De staat van netcentrisch werken – update 2018’