Privacy

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of telefoonnummer, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

De persoonsgegevens van gebruikers van het LCMS worden gebruikt voor het loggen van activiteiten in het LCMS. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.