Over LCMS

Wat is LCMS?

LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Het is een afgeschermde website om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van het netcentrisch werken. LCMS is bij alle 25 veiligheidsregio's, het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in gebruik. Ook diverse GHOR-regio's en waterschappen gebruiken LCMS om in geval van grootschalig optreden hun informatiemanagementproces te ondersteunen.

Vitaal karakter

Via het Landelijk Crisis Management Systeem kunnen veiligheidsdiensten informatie delen en inwinnen over actuele incidenten, rampen en crises en geplande evenementen.

LCMS wordt gebruikt door meerdere disciplines in alle 25 Veiligheidsregio’s: de brandweer, de geneeskundige diensten en de politie. Maar ook de Waterschappen en zorginstellingen maken steeds meer gebruik van LCMS. Elke discipline heeft daarbij een eigen versie van het LCMS, met daarin aangepaste functionaliteiten en terminologie, toegespitst op het gebruik van LCMS in die discipline.

Binnen LCMS vindt er, tussen de verschillende diensten en teams, uitwisseling plaats van documenten en grafische tekeningen. Dit gebeurt via LCMS Tekst, LCMS Plot, LCMS Viewer en Geo4OOV:

  • LCMS Tekst: deze applicatie biedt een tekstuele weergave van de activiteit, met de bijbehorende data.
  • LCMS Plot: deze applicatie maakt het mogelijk grafische tekeningen te maken die een beeld geven van de activiteit
  • LCMS Viewer: deze applicatie biedt de mogelijkheid de grafische weergave van de tekeningen te bekijken.
  • Geo4OOV biedt geografische data via één enkele server. De gebruiker kan daar alles vinden op het gebied van kaartlagen en onderliggende informatie.

24/7 beschikbaar

LCMS wordt geleverd als 'software as a service'. De website draait fysiek op serveromgevingen bij een door het IFV gecontracteerde hostingpartij. De omgeving is dubbel uitgevoerd en 24 uur per dag beschikbaar. Het eigenaarschap van de data die binnen een activiteit van LCMS worden gedeeld, ligt bij de partij die de regie voert over de activiteit. Door of namens het IFV opgeleide gebruikers kunnen vanaf hun werkstations via het internet gebruikmaken van LCMS.

Netcentrisch Werken

Goede besluitvorming en effectieve inzet tijdens een ramp of crisis zijn alleen mogelijk als de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Daarom is de netcentrische werkwijze ingevoerd, waarin de verschillende hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners in de crisisbeheersing en rampenbestrijding informatie met elkaar delen. Zo stemmen zij acties en besluiten in de crisisorganisatie beter op elkaar af.