Nieuwe release LCMS

vrijdag, mei 27, 2016

Release LCMS 2016v1 is succesvol uitgevoerd. 

De belangrijkste nieuwe functionaliteiten in de release zijn:

  1. De actiemodule is aangepast en verder doorontwikkeld. Er is een signaleringsfunctionaliteit toegevoegd zodat zichtbaar wordt dat er acties voor iemand zijn uitgezet of dat een actie geüpdatet is. Daarnaast kan een bijlage worden toegevoegd.
  2. De werking van zoomen en pannen in plot is vergelijkbaar met de werking van Google Maps.
  3. De knopgrootte van LCMS-plot is aan te passen zodat de werking op touchscreens eenvoudiger wordt.
  4. Activiteiten zijn gemakkelijker toegankelijk bij het starten van plot. Zo kan er nu bijvoorbeeld op activiteiten worden gezocht.

 

Daarnaast is een aantal onvolkomenheden opgelost. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Plot en viewer zijn meer gelijk. Er waren veel verschillen tussen de weergave in plot en die in de viewer (kleur, lijndiktes, etc). Veel van deze verschillen zijn opgelost of er is voor gezorgd dat het verschil veel minder storend is
  • De editor voor de invoer van tekst in LCMS-tekst is aangepast. Hierdoor is het beeld dat is ingevoerd in een invoerveld gelijk aan dat wat daadwerkelijk zichtbaar is voor alle gebruikers in LCMS (‘What you see is what you get’).