Nieuwe grafische user interface (GUI)

donderdag, mei 12, 2016

Na een lange aanloop van inventarisatie van wensen en een intensief ontwerpproces is het IFV gestart met de bouw van een nieuwe grafische user interface (GUI) voor LCMS-tekst. Doel van dit traject is om het gebruik van LCMS voor de gebruikers te vereenvoudigen en de applicatie te moderniseren.

Werkgroep

Om dit proces goed te begeleidingen is een Werkgroep GUI opgericht, met vertegenwoordigers van diverse veiligheidsregio’s. Ook diverse crisispartners zijn bij de werkgroep betrokken. De werkgroep heeft als belangrijkste doelen:

  • Zorgen voor voldoende draagvlak bij de gebruikers van LCMS.
  • Ondersteunen van de implementatie met bijvoorbeeld opleidingsmateriaal, demo’s en nieuwsbrieven.
  • Bewaken dat de nieuwe GUI de netcentrische werkwijze volledig ondersteunt.
  • Klankbord zijn met het oog op te maken keuzes.
  • Bewaken van de uniformiteit binnen de applicatie.
  • Uitwerken van een goede invoeringsstrategie en planning.

De komende maanden wordt de nieuwe GUI verder ontwikkeld. Belangstellenden kunnen deze ontwikkeling op verschillende manieren volgen, via bijvoorbeeld demo’s, nieuwsbrieven en opleidingen. Loop voor een voorproefje even langs bij uw beheerder. Deze heeft toegang tot tussentijdse versies van de nieuwe GUI. Later dit jaar wordt duidelijk wanneer de nieuwe GUI daadwerkelijk beschikbaar komt voor alle gebruikers.