Nieuwe geneeskundige netwerken aangesloten op LCMS-GZ

dinsdag, juli 11, 2017

De netcentrische werkwijze groeit gestaag binnen de geneeskundige sector. Sinds mei kunnen we het lijstje gebruikers van LCMS Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ) uitbreiden met de geneeskundige netwerken in de regio’s Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland (eveneens bediend door GHOR Amsterdam), Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Kennemerland. 

Netcentrisch werken is meer dan alleen het in gebruik nemen van een applicatie. Om die reden is uiteraard een solide implementatietraject uitgevoerd op basis van het Refentiekader Netcentrische Crisisbeheersing dat door het IFV wordt beheerd. De implementatie is begeleid door HBB Advies, één van de partners van het programma netcentrisch werken van het IFV.

Tijdens dit implementatietraject hebben de betrokken partijen zich de netcentrische werkwijze eigen gemaakt. Waar nodig hebben zij hun crisisorganisatie en werkprocessen hierop aangepast en informatiecoördinatoren aangewezen en laten opleiden. Tot slot zijn er afspraken met het IFV gemaakt over het operationeel gebruik van LCMS-GZ. Alle mijlpalen in het project zijn goedgekeurd door de gezamenlijke regionale overleggen acute zorg van Netwerk Acute Zorg Noordwest (VUmc) en SpoedZorgNet (AMC).

LCMS-GZ is de geneeskundige variant van het Landelijk Crisismanagementsysteem. Naast LCMS-VR – waarmee alle veiligheidsregio’s werken – en LCMS-GZ zijn er ook LCMS-omgevingen speciaal voor de watersector en voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat). Doordat de LCMS-omgevingen van de verschillende sectoren te koppelen zijn, biedt netcentrisch werken met LCMS een unieke mogelijkheid om over de grenzen van de eigen organisatie en sector heen te kijken.