Netcentrischwerken

Een treinontsporing in dichte mist, een dreigende dijkdoorbraak, een giftige rookwolk over een woonwijk of een explosie bij een energieverdeelstation. Bij complexe incidenten zijn al gauw meerdere partijen betrokken. Iedereen heeft een stukje van de puzzel, maar het totaaloverzicht ontbreekt. Netcentrisch werken helpt om benodigde informatie voor betrokkenen snel boven water te krijgen.

Wat is netcentrisch werken?
Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties continu informatie met elkaar uitwisselen. Dit kan gaan om informatie rondom dreigingen, incidenten of evenementen. Om niet achter de feiten aan te lopen, wordt informatie continu samengevat: dit noemen we het gedeelde situatiebeeld. LCMS ondersteunt deze werkwijze.

Een aantal ervaren voordelen van netcentrisch werken zijn:

·         Versnelling van interne beeldvorming
·         Beschikking tot een rijk beeld van de situatie, inclusief informatie van externe stakeholders
·         Afwegingen maken op basis van een actueel, gestructureerd en eenduidig informatiebeeld
·         Actuele en transparante crisiscommunicatie

       
Voor wie?
Netcentrisch werken kan door iedere veiligheidspartner worden toegepast. Een aantal voorbeelden van organisaties die netcentrisch werken hebben geïmplementeerd of met een implementatietraject zijn gestart, zijn:

·         Veiligheidsregio’s
·         Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)
·         Waterschappen
·         Rijkswaterstaat
·         Geneeskundige veiligheidspartners

Hoe komen verschillende partijen tot informatiesamenwerking bij risico’s en calamiteiten? Deze animatie geeft een impressie.

Meer informatie over netcentrisch werken?
Ga naar www.ifv.nl/netcentrischwerken voor:

·         Het Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing;
·         Hulp voor het inrichten van netcentrisch (samen)werken;
·         Nieuws rondom het programma netcentrisch werken van het IFV;
·         En meer..