Mobiel gebruik van LCMS Plot

Wat is mobiel gebruik van LCMS Plot

Mobiel gebruik van LCMS Plot ondersteunt de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bij natuurbrandbestrijding in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Voor de operationele incidentbestrijding wordt in beide regio’s naast Mobiele gebruik van LCMS Plot ook gebruik gemaakt van de (mobiele) operationele informatie voorzieningen (OIV) systemen LiveOP en CSS-Mobiel.

Actueel situatiebeeld en Commandovoering

Mobiele gebruik van LCMS Plot biedt naast het visualiseren van o.a. de incidentlocatie, bluslocaties, stoplijnen en waterwinpunten de mogelijkheid om voertuigen, materieel en eenheden op basis van een actueel situatiebeeld aan te sturen. Vanuit de voertuigen kunnen bevelvoerders op een beeldscherm zien waar zij zich bevinden, waar zij moeten inzetten en waar de logistieke punten zijn. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Men hoeft niet via de porto uit te leggen waar geblust of water gehaald dient te worden;
  • De flankcommandant kan in korte tijd veel voertuigen naar de juiste locatie sturen;
  • De voertuigen zijn real-time te volgen, zodat te allen tijde zichtbaar is waar zij zich bevinden;
  • Het portofoonverkeer neemt af door bovenstaande punten;
  • Het biedt meer toepassingsmogelijkheden zoals ondersteuning bij evenementen en andere grootschalige inzet waarbij coördinatie en commandovoering essentieel zijn.

Daarnaast ondersteunt Mobiele gebruik van LCMS Plot de meetplanorganisatie, het Grootschalig Brandweer Optreden en het Specialistisch Optreden (GBO/SO). Het is integraal onderdeel van het proces crisisbeheersing en het crisismanagementsysteem LCMS zoals landelijk wordt gebruikt in o.a. het CoPI, ROT of BT.

Mobiele netwerk infrastructuur

Mobiele gebruik van LCMS Plot maakt gebruik van een Ad-Hoc Router (AHR) om een beveiligde verbinding met andere voertuigen te maken met internet en de centrale LCMS-servers. Dit apparaat zet automatisch met alle voertuigen in het veld een netwerk op. Dit heeft als voordeel dat maar één voertuig een 4G-, 3G- of satellietverbinding nodig heeft om met alle voertuigen in het netwerk te verbinden en van internet te voorzien. In Nederland zijn nog steeds gebieden zonder 4G- of 3G-dekking en ten tijde van een crisis is deze publieke infrastructuur vaak overbelast. De AHR verzorgt alle digitale communicatie vanuit de voertuigen op een veilige, efficiënte en robuuste wijze. Met een AHR wordt de bedrijfszekerheid van LCMS Mobiel aanzienlijk verbeterd. Naast de digitale communicatie houdt de AHR ook de posities van alle voertuigen, binnen het netwerk continue bij op basis van GPS.

Mobiel gebruik van LCMS Plot en andere regionale mobiele informatiesystemen

Voor de operationele incidentbestrijding wordt per regio gebruik gemaakt van verschillende (mobiele) operationele informatievoorzieningssystemen (OIV-systemen) zoals MOI, LiveOP, CityGIS, CSS-Mobiel en Falck. LCMS Mobiel is geen concurrent van andere mobiele OIV-systemen, maar complementair, dit blijkt ook uit de praktijktoepassing bij VGGM en VNOG. Andere OIV-systemen zijn immers regionale operationele informatievoorzieningen, terwijl LCMS landelijk ter ondersteuning van het crisismanagement wordt gebruikt.

Bij een crisissituatie of grootschalige inzet wordt met LCMS Mobiel samengewerkt binnen één uniform systeem en wordt de informatie vastgelegd volgens één gezamenlijk informatiemodel. Hierdoor kunnen specialismes en teams uit verschillende veiligheidsregio’s en hun ketenpartners efficiënt en veilig samenwerken wanneer de situatie dat vereist. Omdat zij hun informatie en analyses met elkaar delen ontstaat een multidisciplinair, actueel en gedeeld situatiebeeld. Op basis van dat beeld kunnen leidinggevenden materieel en eenheden nauwkeurig en specifiek inzetten op de juiste locaties.

Landelijk beheer

Mobiel gebruik van LCMS Plot en de AHR’s worden als onderdeel van de LCMS-suite landelijk beheerd door het NIPV en Defensie. Dit zorgt voor een veilig, robuust en betrouwbaar gebruik van LCMS en het communicatienetwerk ter ondersteuning van de netcentrische werkwijze. Door dit efficiënte landelijke beheermodel worden veiligheidsregio’s en haar ketenpartners volledig ontzorgd.

Praktijk

Op de Veluwe is een onbeheersbare natuurbrand één van de grootste risico’s. Ook valt de Veluwe, als Nederlands grootste aaneengesloten natuurgebied, onder twee veiligheidsregio’s: onze VNOG en Gelderland Midden. We komen elkaar dan ook maar al te vaak tegen, bijvoorbeeld bij het bestrijden van de grote natuurbrand op het Park de Hoge Veluwe van een paar jaar geleden. Daar bleek onder andere dat systemen, voertuigen en processen/protocollen soms teveel van elkaar verschilden om optimaal te kunnen optreden. Tijd voor actie dus! De besturen van beide regio’s spraken af meer en beter te gaan samenwerken, te gaan oefenen, en materieel/materiaal op elkaar af te stemmen. De eerste echte proef van die samenwerking vond plaats tijdens twee grote oefeningen op het Infanterie Schietkamp van Defensie in Harskamp in maart 2017. Bekijk hier hoe de intensieve voorbereidingen hun vruchten opleverden.