LCMS ingezet tijdens NSS 2014

maandag, februari 2, 2015

Tijdens de Nuclear Security Summit (NSS 2014) in Den Haag hebben 58 wereldleiders concrete afspraken gemaakt om te voorkomen dat terroristen nucleair materiaal in handen krijgen waarmee zij een kernwapen zouden kunnen maken. Met alle betrokken partners werd netcentrisch gewerkt met ondersteuning van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Op 24 en 25 maart 2014 vond in het World Forum te Den Haag de Nuclear Security Summit 2014 (NSS) plaats. Regeringsleiders uit 58 landen, duizenden delegatieleden en vele honderden journalisten kwamen op de internationale top af. Het LCMS was van grote waarde voor de informatievoorziening tijdens de NSS en is bijzonder nuttig om in de breedte informatie uit te wisselen. Voor de politie was dit een eerste grote kennismaking met het LCMS. Op basis van de netcentrische werkwijze en het LCMS was er op regionaal, nationaal en ministerieel sturingsniveau continu een actueel beeld van de situatie.

In de evaluatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (januari 2015) wordt vermeld  “Vaker met LCMS werken vergroot het vertrouwen en zal meer partners overtuigen van de meerwaarde van deze vorm van informatiedeling".