Innovatie met LCMS in de informatievoorziening voor incidentbestrijding

dinsdag, juli 11, 2017

Rob Peters (CIO Veiligheidsregio Kennemerland) en Gerke Spaling (CIO Veiligheidsregio Twente) hebben samen met hun team de Digital Governance Excellence Award 2017 gewonnen op de European Conference on Digital Governance. Zij ontvingen de prijs, omdat ze de verbinding tussen wetenschap, bedrijfsleven en hulpverleningsdiensten hebben gerealiseerd bij de ontwikkeling van een digitaal gedeeld beeld van een incident of crisis. 

De technische infrastructuur die zij daarvoor gebruikten bestond onder andere uit LCMS, de LIWO database van Rijkswaterstaat, het Geo4oov platform, het Firebrary gegevensboek en satellietbeelden via Copernicus. Het resultaat is een eerste voorbeeld van een koppeling tussen Europese systemen en de Nederlandse systemen op het gebied van crisismanagement.

Met hun case history hebben Rob en Gerke op Europees niveau duidelijk weten te maken hoe een digitaal gedeeld beeld het effectief samenwerken tussen brandweer, politie en ambulancevervoer met bijvoorbeeld de waterschappen en RWS weet te versterken. Het is een mooi voorbeeld hoe in co-creatie met partijen, op basis van bestaande technische componenten, de voordelen van netcentrisch werken nog verder benut kunnen worden. 

‘Dit digitaal gedeelde beeld zorgt ervoor dat de brandweer en andere hulpdiensten nog effectiever kunnen samenwerken met bijvoorbeeld waterschappen en Rijkswaterstaat’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. Het IFV heeft de afgelopen jaren samen met de veiligheidsregio’s het Europese project Fortress uitgevoerd. Tijdens een van de oefeningen bleek de meerwaarde van het beschikbare waterbeeld; de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse teams verbeterde aanzienlijk.