Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen u en andere gebruikers dan ook geen rechten ontlenen. Het NIPV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Links naar externe sites

Op de pagina’s van deze website bevinden zich links naar andere websites. Het NIPV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites, de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina's van het NIPV en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIPV. 

Beeldmateriaal

Het NIPV heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, of u heeft voor het gebruik geen toestemming verleend, neemt u dan contact met ons op: info@nipv.nl.

Fotografen die toestemming hebben verleend voor gebruik van beeldmateriaal:

  • Rob Jastrzebski
  • Maarten van der Voorde
  • Martin de Jongh